Publicerad den

Miljömärkning på kläder & Textil, här är de vanligaste.

Vilken miljömärkning på kläder och textil som betyder vad är inte helt lätt att förstå. Olika miljömärkningar har olika krav, en del endast på odlingen av råvaran medan andra stället kraven från odling, via tillverkning och  transport av varan fram till det att varan blir avfall. Nedan har jag listat några miljömärkningar som kanske kan hjälpa dig att lättare förstå vilken symbol som står för vad.

Svanen och Bra Miljöval är två svenska/nordiska gamla godingar som jag själv har stort förtroende för. Som med allt annat finns det fusk och många producenter och säljare vill såklart ha miljömärkningar på sina produkter så att produkten ser bättre ut än vad de är. Trots märkning måste du som konsument vara uppmärksam.

World Fair Trade Organization är en global medlemsorganisation för producenter, importörer och återförsäljare som arbetar med rättvis handel. Kraven bakom miljömärkningen är bland annat skäliga löner, arbetsvillkor, jämställdhet och förbud mot barnarbete.

Logotyp Svanen

Svanen är en nordisk miljömärkning för både varor och tjänster. Svanenmärkningen tar hänsyn till varans miljöbelastning från råvara till avfall.

Logotyp OCS - Organic Content Standard

OCS – Organic Content Standard är en internationell miljömärkning som ställer krav på att textila produkter ska innehålla fibrer som är ekologiskt odlade MEN märkningen säger ingenting om kemikalier eller arbetsvillkor i tillverkningen av en vara.

miljömärkningen

Logotyp Fairtrade

Fairtrade är en märkning som innehåller krav för att odlare och anställda ska få bättre förutsättningar att med egen kraft, kunna förbättra sina arbets- och levnadsvillkor.

Bild på Bra Miljöval Logotyp

Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens miljömärkning på varor och tjänster. Märkningens miljökrav tar hänsyn till en vara eller tjänsts livscykel från råvara till avfall

Bild på Oeko-Tex logotyp OEKO_1000

Oeko-Tex är en internationell miljömärkning och finns i två varianter: 100 och 1000. Standard 100 ställer krav på kemikalieinnehållet i de färdiga kläderna, medan Standard 1000 ställer krav på hela produktionskedjan från råvara till färdig textil.

Logo Global organic textile standar

GOTS är den internationella miljömärkningen för textil. Miljömärkningen omfattar hela livscykeln från råvara till färdig textil, dvs bearbetning, tillverkning, paketering, märkning, handel och distribution. GOTS ställer även krav på arbetsförhållanden.

Bild på EU Ecolabel logotyp

EU Ecolabel är EU:s officiella miljömärkning. Kraven omfattar en vara eller tjänst från tillverkning till avfall.

Logotyp Better Cotton Initiative

Better Cotton Initiative arbetar för en mer hållbar bomullsproduktion ur ett holistiskt perspektiv. Krav ställs på hela produktions- och distributionskedjan, från miljökonsekvenser av odlingen till sociala arbetsförhållanden.

Vill du ha idéer på hur du kan ändra dina vanor till ett mer hållbart mode får du gärna läsa mina tips här.